اتحادیه در جلسه هیئت دولت برگزار شد و در ساعت 11 صبح امروز

Category: هندوستان تایمز هند | No comments

جلسه اتحادیه کابینه برگزار خواهد شد در اینجا در ساعت 11 صبح روز شنبه در میان COVID-19 بحران است.

روز دوشنبه هند وارد مرحله چهارم از مستند است که ادامه خواهد داد تا مارس 31.

با 5,611 مورد جدید گزارش شده در 24 ساعت گذشته هند COVID-19 شمارش رسیده 1,06,750 امروز با توجه به اتحادیه های وزارت بهداشت و رفاه خانواده.

به عنوان بسیاری از 140 مرگ و میر گزارش شده در 24 ساعت گذشته, گرفتن تعداد کل مرگ و میر به 3,303.

از کل موارد 61,149 هستند تجمعاتی موارد و 42,298 بیماران درمان شده است/مرخص/مهاجرت.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>