دانلود رایگان کتاب های سری عمران tagged posts

نحوه رایگان دانلود کردن کتاب های خارجی

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

آثار آژانس های ادبی سایر کشورها به نخستین هیئت نمایندگی کتاب در تهران در بخش “مرکز رایت” به هیئت آژانس های ادبی اضافه می شوند.

به طور کلی ، فعالیت های بخش بین المللی نمایشگاه کتاب مجازی تهران در دو محور و با پنج رویکرد برنامه ریزی شده است. اولین محور در بخش بین المللی ، مرکز دیجیتال رایت است که مربوط به طراحی و اجرای اولین مرکز دیجیتال رایت در نمایشگاه مجازی کتاب با بهره گیری دانلود کتاب های رایگان از تجربه حضور در بزرگترین نمایشگاه های کتاب جهان مانند فرانکفورت ، پکن ، گوادالاخ...

Read More