اکسیژن tagged posts

خون و 7 نکته که شاید درباره آن ندانید

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

[ad_1]

گروه علمی: خون ماده جالب توجهی است. احتمالا آنچه از دوران مدرسه به یاد دارید این است که خون وظیفه انتقال اکسیژن و مواد مغذی و حذف محصولات زائد در بدن را بر عهده دارد.

اما خون وظایف بسیار بیشتری بر عهده دارد که از آن جمله می توان به دفاع در برابر عوامل بیماری‌زا یا پاتوژن ها، تنظیم دمای بدن، و متعادل نگه داشتن سطوح مواد شیمیایی و مواد مغذی درون بدن اشاره کرد.

در ادامه چند نکته که شاید درباره خون ندانید، ارائه شده اند.

خون ماده ای مایع و جامد است...

Read More

نحوه کار اکسیژن ساز

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

استفاده گسترده از اکسیژن درمانی خانگی می تواند زندگی را نجات دهد

بیشتر کمپرسورهای پر از خانه تا حدودی تحت بیمه ، از جمله Medicare و Medicaid

تحت پوشش هستند. تأیید بسیاری براساس توصیه پزشک شما صورت می گیرد. یكی از بهترین راههای پرداخت شركت بیمه

شما مبلغ پرداخت آن ، تماس با شرکتی است كه این نوع محصولات را ارائه می دهد. اکثر شرکت ها چندین متخصص را

استخدام می کنند که برای تأیید تجهیزات اصلی پزشکی شما کار می کنند...

Read More