هیچ پایان دادن به مجادله در IOA: لیست مقامات در سایت تازه فلش نقطه

Category: هندوستان تایمز اسپرت | No comments

هندی المپیک رئيس جمهور انجمن Narinder Batra روز دوشنبه پرسید: دبیر Rajeev مهتا برای بازگرداندن نام کاردانی اعضای بدن است سایت پس از یک مقام رسمی شکایت خود را حذف. به IOA سایت ذکر نام نه معاون رئیس جمهور و شش مشترک دبیران و 10 اجرایی اعضای. Batra خواسته مهتا برای قرار دادن نام کاردانی اعضای شورای اجرایی به عقب در سایت. نقش اعضای وابسته محدود است که آنها حتی نمی تواند رای که اجرایی جلسه شورای فاقد اجماع بر روی یک موضوع است.

“من باید با شما به اشتراک گذاشته پیام دریافت شده از آقای Sahdev Yadav در مورد حذف نام از IOA سایت از تمام دانشیار معاون رئیس جمهور کاردانی مشترک منشی و دستیار اجرایی اعضای شورای” Batra در او نوشت: e-mail به مهتا. “در مورد آن انجام شده است اشتباه و سپس درخواست لطفا تمام دانشیار دسته EC نام قرار داده و در IOA سایت.

“اگر آنها حذف شده اند تحت یک طرفه دستورالعمل و پس از آن من درخواست و ارائه مشاوره به شما به آنها را قرار داده و در IOA سایت فوری و اولویت بر اساس” Batra نوشت. مهتا خود گفت: این موضوع شده است طبقه بندی شده اند پس از گفتگو با Yadav و نام همراه اعضای در دسترس ساخته شده اند در بخش دیگری از وب سایت رسمی.

“فهرست اعضای وابسته هستند قرار داده و در بخش های مختلف از وب سایت. من در حال حاضر پاک آن با آقای Sahdev Yadav جی که مطرح شده این موضوع,” او گفت:. “…تنها اعضای منتخب (نام) داده می شود در شورای اجرایی بخش طبق قانون اساسی از IOA,” او توضیح داد.

یک کشمکش قدرت بین مقامات اصلی IOA در جریان بوده است برای برخی از زمان. این همه زمانی آغاز شد که Batra گفت: مهتا که او می خواهد به بیش از چند مسئولیت از او به “به اشتراک گذاشتن بار خود را”.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>