گریم سنگین و متفاوت آزاده صمدی/عکس

Category: دسته‌بندی نشده | No comments

[ad_1]


گروه فرهنگی: آزاده صمدی با گریمی متفاوت در نمایش «آن دیگری» نظرات ر ا به خود جلب کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>