ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

به جهت دوزینگ پمپ های صنعتی که به صدق نصب شده اند، اعتنا پیش بینی دبی در حدود ±1 درصد می باشد. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی آیتم باز‌نگری قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از پاراگراف آن پارامترها میباشد پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت شروع می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین سطح گستردگی در ارتباط با فشار، از یک بار فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. معمولا دبی این پمپ ها فی مابین 1 تا 10000 لیتر در دقیقه و فشار کاری در میان 10 تا 2000 توشه متغیر می باشد. طبق معمول در محدوده دقیق دستگاه، دست‌کم دبی از 4ر0 گالون در ساعت یا این که 5ر1 لیتر بر ساعت آغاز می شود و بزرگترین دوزینگ پمپ ها عموماً بیش از 2500 گالون بر ساعت یا 9500 لیتر بر ساعت دبی ایجاد نمی کنند. عیب یابی در پمپ ها: در وضعیت ایده ال پمپ هایی را آیتم به کار گیری قرار می دهیم که همیشه در بهترین موقعیت خویش کار می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ایجاد کننده پمپی دریافت نماییم که بازدهی آن به الزامات آیتم لحاظ ما نزدیک باشد.و یا پیدا نمودن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه حفظ نماید محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی برای بهینه سازی تعیین پمپها دارند.یک شیوه این میباشد که پمپ مطلوب را مشخص و معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست این عمل آیتم قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ کردن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای حساس می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر اقتدار ترمز، دست کم بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب قدرت موتور و حداکثر شتاب موتور. تهیه و تنظیم دبی دبی پمپ مهم تغییر ارتفاع موءثر کورس و یا تغییر‌و تحول سرعت کورس تهیه و تنظیم می گردد. ۴- کارگزاشتن در جای مناسب (از نظر ارتفاع، شاسی محکم، خودداری از تر شدن، نصب دارای ۴ عدد پیچ و مهره) ۵- تهیه و تنظیم درست ارتفاع ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است بایستی انجام شود. به خاطر این‌که خط کالیبر به طور هم زمان از مبدا خصوصیات عبور نمی نماید . بدین ترتیب می بایست به طور متناوب جهت محافظت بازده تراکم پکینگ ها تهیه شوند. 6سيستم روغنكاري پكينگ ها(همراه بامكانيزم ان)جهت روغنكاري پكينگ ها. اگر چه دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند به جهت دبی صفر تا حداکثر خویش تهیه شوند، البته دقت عمل آنان ممکن پمپ دوزینگ چیست میباشد کمتر یابد. بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی مشابه آن برای تهیه و تنظیم دبی استفاده می کنند . حیاتی میزان گیری دبی در دو بار تهیه کورس و ترسیم خط مستقیمی که از دو نقطه می گذرد، می اقتدار تغییرات دبی بر حسب تهیه کورس را به رخ ظریف پیش بینی کرد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد دوزینگ پمپ تزریق کلر لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر