ویرایش مقاله و ترجمه مقاله تخصصی

تحقیقات علمی غالباً در مجلات مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی همتا به عنوان ارزیابی بی طرفانه ، مستقل ، انتقادی از نسخه های علمی یا پژوهشی ارسال شده به مجلات توسط کارشناسان یا رهبران افکار است [3] . روند و الزامات داوران اخیراً تحت پوشش قرار گرفته است [4] . با توجه به این روند سخت ، مجلات علمی مورد بررسی ، منبع اصلی اطلاعات جدیدی هستند که بر تصمیم گیری و عمل بالینی بالینی تأثیر گذاشته و پیشرفت می کنند [5] ، [6] .

تدوین مقاله پژوهشی می تواند برای ارتقاء تفکر علمی [7] ، [8] و پیشرفت مهارت های مؤثر در نوشتن مفید باشد ، به نویسندگان این امکان را می دهد تا در مباحث علمی گسترده تری که فراتر از حوزه عمل یا رشته خود است شرکت کنند. [2 ] .

این مقاله با هدف ارائه داروسازان و متخصصان بهداشت و درمان که در حال انجام تحقیقات هستند با درک چگونگی تهیه مقاله تحقیق برای انتشار و همچنین نکاتی که باید قبل از ارسال به یک ژورنال مورد بررسی قرار گیرد.
http://tinyurl.com/vqpvexv
https://rebrand.ly/35seypl
https://bit.ly/2ycf4pe
https://xip.li/9z0tCa
https://is.gd/5SoikH
https://v.gd/2YYOoc
https://v.ht/OWuB
https://plink.ir/eeHzR
https://u.nu/ga0no
https://clck.ru/MwTXm
https://cutt.ly/PtBbnSe
https://shrtco.de/y3WDJ
http://tny.im/GKLk8

منبع : https://cutit.org/kPngI

ایندکسر