نوع سوم الکترود جوشکاری اکسیدی میباشد

به عبارتی طور که گفته شد یک عدد از اشکال الکترود ها، Electrode های روکش دار می باشند که در نمون ها و یا این که گونه های متنوعی ساخت شده اند. در این دسته الکترودها از پوشش های سنگینی به کار گیری می شود که سرعت رسوب گذاری بالایی دارا هستند و این مسئله به جهت جوشکاری های یگانه اصلی دارد. بالابودن راندمان حرارتی موجب نازک تر شدن ناحیه متاثر از جوش شده واز حیث سرعت جوشکاری و اقتصادی هم مقرون به صرفه می باشد. 2- درصورتیکه الکترود از محصول فلز اساسی نقطه ذوب پائین تر باشد همزمان مهم تولید قوس الکتریکی انتهای الکترود ذوب شده و قطرات فلز مذاب می تواند از الکترود انقطاع شده و در فاصله قوس الکتریکی به طرف حوضچه جوش دارای شتاب فراوان پلاسماجت منتقل شود در همین موقعیت آنرا مصرفی consumable یا قوس الکتریکی فلزی Metal – arc می نامند . زیرا در شیوه قوس یا الکترود مصرفی قسمتی از جوش عاقبت ذوب الکترود می باشد . در انتها سرباره یه خرده بر روی جوش باقی می ماند البته قوس حاصل شده به علت جت پلاسمای قوس همین مکان را به الکترود می دهد تا در موقعیت های متعدد به کارگیری می شود . در شیمی جداسازی استعمال می‌شود و اهمیت توجه به پارامتر اندازهگیری الکترود مناسب به کار گیری میشود. در صورتی هم که نیاز به خشک نمودن مجدد این قطعات باشد، شرایط آن در دمای 100 تا 120 سکو سانتیگراد به مدت یک ساعت فراهم است. اکسید تیتانیوم به رخ طبیعی آن (رتیل) پوشش با این دو دسته الکترودها می باشد فروش الکترود جوشکاری استیل . این الکترودها حیاتی هر دو دسته جریان متناوب و یکسو و دارای هر مدل قطبیت به کار می روند. به این خاطر آن ها را در جعبه هایی که رطوبت به داخل آن ها غیرقابل نفوذ باشد به میدان فروش می رسانند. الکترودهای تخصصی جوشکاری مخازن، اتومبیل سازی، پل سازی و کشتی سازی این الکترودها با پاشیدن میانگین در کلیه حالات به آسانی جوش می خورد. در مقایسه مهم الکترودهایی اصلی پوشش سلولزی و روتیلی میزان مرغوب بودن جوش کلیدی این الکترودها به مراتب پایین خیس است. به همین عامل مقدار بیشتری از حرارت ساخت شده در قوس یا الکترود مصرفی به حوضچه جوش منتقل می شود و راندمان حرارتی در الکترود های غیر مصرفی (60-50 در صد ) کاهش از الکترود های مصرفی (90-75 در صد) هست . وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی رنگ الکترود استیل وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر