روشهای مقاوم سازی ساختمان – ایسنا

ایمنی ساکنین مهمترین هدف تقویت و مقاوم سازی بنا ها در برابر زمین‌لرزه می باشد. دلایل متمایز برای مقاوم سازی ساختمان یا یک سازه وجود داراست , مقاوم سازی و استحکامات چیست عموما خیال می رود افراد عملیات مقاوم سازی ساختمان یا این که تقویت سازه را یگانه به مقاوم سازی ساختمان دیرین بدانند در حالی که در حقیقت مدام مقاوم سازی ساختمان مربوط به افزایش قدمت سازه نمی شود و در بخش اعظمی از مورد ها ساختمان هایی مقاوم سازی می شوند که حتی گزینه بهره برداری هم قرار نگرفته اند و خالی از سکنه و توشه می باشند . سیستمهای FRP المانهای تسلیح کنندهی پرمقاومت و سبک وزنی هستند، که به شکل ورقهایی به نازکی کاغذ؛ لمینتهای نخ نما و یا این که میلههایی که با چسب اپوکسی وجود دارا هستند و به جهت ارتقاء ظرفیت باربری به بنا بیش تر میشوند. اتصالات اهمیت مقاومت و/یا صورت پذیری تحت به جهت ساخت قاب اساسی خوی غیرالاستیک پایدار، مقاوم سازی و یا جایگزین می گردند. در مواقعی که استفاده از ماشینآلات سنگین و یا توقف کاربری ساختمان حین اجرا امکانپذیر وجود ندارد مقاومسازی ساختمان فقط اهمیت کمک همین الیاف پلیمری امکانپذیر است. در رخ نیاز به ظرفیت برشی بالاتر برای تقابل دارای برش سوراخ کننده اکثر وقت ها از افزایش آن گاه و برهه زمانی ستون و یا اتصال دستکهای برشی فولادی به ستون حساس استعمال از دتایل و رزین منحصر به فرد استفاده میشود. مقاومسازی جهت انتقال برش بین اعضاء: انتقال مطلوب ژاکت فلزی برش در میان دالها و یا سایر اعضای سازهای زمان عبور بار متحرک از بر روی درز مهم مییابد. ارتقاء ظرفیت برشی ستون اصلی به کار گیری از دستک برشی: به جهت اتصال مستقیم دالها به ستون، تنش برشی ناشی از برش ترک نمایند زیاد حائز حساس است. ستون بتنی: گنجایش جذب انرژی و شکلپذیری ستون، روزگار قرارگیری بارهای لرزهای بر روی پوشش بتنی ستون، کلیدی مییابد. مقاومسازی اتصالات: به برهان قرارگیری اتصال تحت تنشهای رفت و برگشتی زلزله، اتصال تیر به ستون در قابهای خمشی بتن آرمه و مصالح بنایی آن، جزء بحرانیترین نقاط در عملکرد فریم بتن مسلح خمشی محسوب میشود. در این شکل حساس تقویت بال تحتانی تیر فولادی در دو سر مفصل می توان باعث بهبود کارایی تیر شد. بنابراین مهم اصلاح کارایی گره اتصال و مقاومسازی آن می توان مقاومسازی در برابر زمین‌لرزه و کارایی کل سیستم را بهبود بخشید. کامپوزیت ها می توانند به صورت برگه هایی با محصول های متعدد باشند که به نوع های GFRP، CFRP و AFRP تقسیم بندی می شوند که اولین از کالا کربن، دومی از محصول شیشه و سومی هم از متاع آرامید می باشد. این میله ها علاوه بر مقاومت بالا، خلل با بتن آرمه به این معنی که خوردگی فولاد در رویا رویی حساس محیط های خورنده را مرتفع می سازند.

ایندکسر