دستگاه اکسیژن ساز:قیمت و خرید بهترین دستگاه اکسیژن ساز خانگی ارزان1400

هوای گوشه و کنار (هوای اتاق) ورودی دستگاه نخست از فیلتر گرد و غبار و آن‌گاه فیلتر HEPA عبور کرده و وارد کمپرسور پیستون می شود. هوای ورودی به ستون های زئولیت به ترتیب توصیف شده بوسیله گرانول های زئولیت جزء‌جزء‌کردن می شود. مولکول های ریز گاز اکسیژن از منافذ عبور کرده و مولکول های بزرگتر نیتروژن توسط گرانول ها جذب می شوند. همین جور از اکسیژن ساز ها معمولا در خانه استعمال می شوند و می اقتدار آن ها را از اتاقی به اتاق دیگر جا به جا کرد. همین روزنه دایم در بین سیلندر ها جا به جا می شود، از این رو به آن دریچه متحرک هم گفته می شود. یکی از اکسیژن ساز ها مدل ثابت آن میباشد که در عمده منازل افرادی که به بیماری های تنفسی در گیر میباشند و در بعضی مواقع مستمند به کارگیری از اکسیژن خالص میباشند وجود دارد. انواع دستگاه اکسیژن ساز ثابت و پرتابل در وبسایت دکان تجهیزات طبی معالجه شو موجود میباشند و در برندها و جور های گوناگون حیاتی گارانتی و سرویس ها پس از فروش اعتبار ارائه می شوند. مرکز سرویس ها پرستاری ارسطو برای بیمارانی که توانایی خرید کردن این دستگاه را بطور دائم ندارند اجاره اکسیژن ساز را سفارش می کند.این مرکز همین اجاره اکسیژن ساز ۵ لیتری و ۱۰ لیتری را بصورت ماهانه و ۱۵ روزه حساس قیمتی مناسب ارائه می دهد. اما دو دسته حساس آن که در بازار موجود میباشد و به جهت به کار گیری خانگی به فروش میرسد، شامل دستگاههای اثبات و پرتابل (متحرک) است. استفاده از دستگاه اکسیژن ساز برای چه کسانی توصیه می شود؟ همین دستگاه به مراد رساندن اکسیژن تماماً خالص به بیماران، اصلی فیلترهای مخصوصی به جهت جزء‌جزء‌کردن نیتروژن از هوا میباشد. اکسیژن ساز خانگی یکی از از مهمترین دستگاه های امداد های تنفسی برای بیماران تنفسی ، به ویژه بیماران مزمن ریوی در خانه است. علاوه بر همین به جهت به کارگیری 24 ساعته زیاد مناسب می باشند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دستگاه اکسیژن ساز ژاپنی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر