تعمیر برج خنک کننده – ایده چین

پمپهای تزریق مواد شیمیایی و پمپ فیلترهای شنی از خدمت بیرون شوند. در اسکیل ریز و در بعدها تقریبی 100 در 100 می قدرت تماشا نمود که برجهای خنک کننده کوچک در صنعت های ریز مثل تزریق پلاستیک ، گلاب گیری و عرق گیری برج خنک کننده خانگی به کارگیری میگردد. اگر می خواهید اهمیت بعد ها گوناگون برج خنک کننده نظیر، کاربرد، مزایا، اجزای تشکیل دهنده و تعمیر برج خنک کننده آشنا شوید، همین مطلب را تا انتها مطالعه نمایید. بعد ها برج خنک کننده در واقع فاکتور اهمیت ساخت مرحله مبادله انرژی به شمار می آید . پکینگها در اشکال برج خنک کننده بکار برده شده و اصلیترین عهد انتقال انرژی حرارتی در کولینگتاور محسوب میگردند. در این برج، آب گرم خروجی از طرز کندانسور به بالای برج پمپاژ میشود و از آن جا به وسیله نازلها بر روی پکینگها ریخته میشود؛ اما در زمان سقوط از در بین پکینگها اهمیت هوا بازخورد کرده و گرمای خویش را به هوا انتقال میدهد. ارزش همین تجهیز هم با اعتنا به جامع بودن قطعات داخلی و سروکار داشتن اهمیت بخشهای گوناگون تنظیم مواد اول دائماً دستخوش تغییرات بسیار میشود. قیمت هر دستگاهی که ایجاد میگردد از کارداران مختلفی می تواند تأثیرپذیر باشد. محاسبه پارامترهای طراحی همچون راندمان، توان برودتی و برآورد آماده کردن آب مصرفی از مهمترین بخشهای گزینش محسوب میشود. طراحی و انتخاب سیستمهای برودتی نباید توسط افراد معمولی صورت پذیرد بلکه همین مسئله باید به وسیله کارشناس مربوطه شکل پذیرد. به همین جریان آب که به رخ همیشگی وارد برجخنککن میشود، جریان جبرانی (make up) هم میگویند. مصرف آب برجهای خنک کننده ترکیبی نیز حتی 25 درصد مصرف آب در سیستمهای گشوده میباشد. همینطور پارامتر سیستم هوادهی در هر مدل معین اهمیت فن یا این که پروانه اهمیت قطر مشخص میباشد. بهره گیری از دو شیوه تبادل انرژی منجر شده تا این سیستم بیشترین راندمان برودتی را در اشکال کولینگ تاور داشته باشد. در شرایط دوم انرژی به صورت گرمای محسوس سبب بخار شدن درصد پاره ای آب و سردشدن همین سیال میشود. انتقال انرژی در برج خنک کننده از طریق گرمای نهان تبخیر سیال خنک کاری صورت میپذیرد و از همین رو درصد یه خرده از حجم در گردش سیال تبخیر شده وارد هوای محیط بیرون میشود. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه طراحی برج های خنک کننده لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر