برنامه بدنسازی حجمی 2022 با تصویر

تمرین در ارتفاع 3 روز مختلف هفته روزگار بندی می گردد یک روز اختصاص به تمرین قفسه سینه / پشت، روز سپس تمرین روی ساق پا، روز سوم تمرین روی شانهها و بازوها، یک روز را هم به استراحت اختصاص دهید و آخر هفته را کاملا به بنا نیرو بپردازید. همین برنامه کل تمریناتی که برای کل ماهیچه‌ها شما ضروری می باشد را یکسان ارائه دیتا و آن‌ها را طبقه بندی نکرده می باشد و در آن شما اضطراری نمی باشد که به جهت هر نصیب از تن تمرین خاصی را دنبال کنید (مثلاً تمرین جداگانه برای پائین تنه / بالا تنه، قفسه سینه / پشت پاها و شانهها ندارد)؛ البته این برنامه به شما مشاوره میدهد که در هر جلسه تمرین به جهت هر عضله چهکاری برنامه بدنسازی خانگی اهمیت دمبل انجام دهید. مزیت همین برنامه (سلامت وتری بهتر) همین می باشد که این برنامه به بدن شما انعطاف پذیری بیشتری برای وصال به ساختار کلی ارائه میدهد. گشوده نیز مشکلی وجود ندارد و میتوانید این برنامه را دنبال نمایید مزیت دیگر آن تکرار و تمرین زیاداست که سبب تحرک قابل ملاحظه شتاب متابولیک بدن میشود براین اساس بسته به این‌که هدف شما بدنسازی و تقویت عضله‌ها باشد یا چربی سوزی اساسی یک رژیم غذایی کمکی میتوانید نتیجه ها بهتری بگیرید. درصورتیکه برنامه بدنسازی شما به قدری ناامید کننده شده می باشد که قلیل اندک انگیزه واجب برای بدنسازی را نیز از دست میدهید خوبتر می باشد که هر چه سریعتر فکری به جهت تغییر‌و تحول برنامه بکنید. شما بایستی در این برنامه بدنسازی به جهت دو مجموعه از ماهیچههایتان یک تمرین ترکیبی گزینش کنید و در طی 10 سطح و 10 بار تکرار انجام دهید و وقتی تمام شد یک تمرین اضافی را درصورتیکه مایل بودید انجام بدهید و در طی 2 الی 3 سطح و 10 تا 15 توشه تکرار تمرین باید حاذق باشید حریف خویش را زمین بزنید. عزیزان همین حرکات رو فقط درهفته اول بزنید بعد این که روز سوم رو زدید برگردید از نخستین برنامه بزنید. اهمیت نمیباشد که هدف شما چیست ( عضله سازی و افزایش حجم و یا این که چربی سوزی و کاهش وزن ) – گروه برنامه های ورزشی بدنسازی ما توسط متخصصان برجسته تناسب اندام طراحی شده هست و به شما در دستیابی به اهدافتان امداد شایانی می کند. بدن سازی گونه ای از اشکال تمرینات ورزشی هست که به جهت تقویت پرورش عضلانی تن انسان و بهبود سلامتی و تناسب اندام عمومی برنامه بدنسازی قدرتی کشتی طراحی شده است.

ایندکسر