باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به روش گشوده کار کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که کلمه است از طولانی تر نمودن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن حساس جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اهمیت صندلی سنگی در طول محیط که بوسیله حوضهایی مهم صفحه ها سنگی از همدیگر قطع می شوند که عملکرد آن‌ها معین نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همچنین در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز بازدید میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون مراقبت و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کمتر هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا ارتفاع عمر تجهیزات و محافظت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط حیاتی مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است ساعت‌ها و روز ها ارتفاع بکشد. حتمی به ذکر می باشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی میان هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، مدل آن خشک یا خیس بودن ، مدار باز یا بسته بودن و عامل ها لازم برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از طرز آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. همین تیغه از فرآورده چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به معنا ادغام دو یا این که چندین نحوه و یا روش متفاوت، حیاتی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. همین قابل استفاده در هر دو کارگزاشتن نو و موجود است. اهمیت توجه به نامی که برای این مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه تعدادی کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاشتن شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب گشوده و بسته برای برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که تعیین نوع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران متعددی هست که مهمترین آنان موقعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار میرود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه میکنند و از آنجا آب در سرانجام نیروی ثقل از نحوه روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا همین جور کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و طول هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی جور تحمیلی وجود دارد از فی مابین میرود. واجب به ذکر می باشد که در همین برجها، دسته جریان ناهمسو کلیدی کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول عمل در کل برجها براساس ایجاد یک مرحله عمده به جهت تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان میباشد میباشد. ضخامت همین برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. مهم توجه به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اساسی جریان طبیعی هوا، بسیار پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا هستند اما در در مقابل انرژی کمی مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت اعتنا به میزان نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به مرجع خویش تخلیه کرد، البته گهگاه اوقات بایستی قبل از بازگشت به منشاء آیتم تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یکی از دارای ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف میان دانسیته هوای بیرون برج و حجمی هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا کوچک است لذا می بایست ارتفاع کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به اندازه کافی پهناور باشد تا فشار محرک آیتم نظر بدست آید. یکی از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین موقعیت انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر اهمیت همان مقدار گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و در صورتی که بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا مجموعه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از ابتدا از چیلر به کار گیری میشد. از طرح و رخ برج خویش به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی اساسی به کارگیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به خارج جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود فرایند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طرز یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می شود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. این عمل به مراد در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن صورت میپذیرد. سیال خنککاری می بایست درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت و توان اخذ میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به نظر مصرف آب و انرژی نیز بسیار بهینه تر فعالیت می کنند. همینطور بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کاهش میزان شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته نظارت مقدار آپروچ از فرمول زیر استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی افزایش می‌دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان افزایش یافته باشد. البته حیاتی اندکی تفاوت در طریق ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده اهمیت جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اهمیت مشکل مواجه شده و تولید گروه کمتر مییابد. همین دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 سکو بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی اصلی رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای لازم جهت تبادل حرارت با آب گرم، اهمیت عبور از آن‌ها وارد برج میشود. اگر جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج مهم جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حیاتی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته حیاتی جریان هوا به طور متوسط در حدود 2/0 % مقدار آبی میباشد که برای مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. برخی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت را آماده می نمایند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای معتبر جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنایع جهان، از گونه های برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی است که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم روی نتورک پکینگ می پاشند. آب در عاقبت نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به‌این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از محصول بتونی و یا فلزی ساخته می گردند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و حساس شیبی به سمت ذیل قرار میگیرند. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای چند خانهای ساخته می شوند که هر یک کلیدی دمندهای مهم جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و درخواست‌کردن از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از گونه جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از شیوه تبخیر چکیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یکسری از تولید کنندگان مختلف از طرح های متعدد به کارگیری می کنند ، همگی برج های خنک کننده اساسی به کارگیری از به عبارتی اورجینال خنک کننده تبخیری فعالیت می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower می شود غالبا بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال میباشد در میآید، ولی اهمیت به کارگیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها میتوان آن‌ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج بیرون میگردد. این برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و ساخت دوچندان بالایی میباشند و به همین خاطر از دیدگاه اقتصادی هنگامی مناسب میباشند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استفاده میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آن ها میشد. این آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق اهمیت رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب مهم جریان مکانیکی هوا از نوع جریان ناخواسته هر چندین که کوچکتر و ارزانتر هستند البته انرژی بیشتری مصرف می نمایند و همچنین عیب با دیگر آن‌ها جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به ملازم باد کمتر مییابد ولی بدلیل اینکه موسیقی انتقال جرم کمتر است کارایی این سیستم هم کمتر میباشد. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesbuy stripe accountViagrabomb bonanza oynaboom city oynasugar rush oynabahisnowsweet bonanzabeylikdüzü korsan taksitropical tiki oynaomegleelf bar bc5000Escort KartalVan Escortsilivri korsan taksiMobil Ödeme Bozdurmavozol 10000Bağlama büyüsürekorbetbetboo girişbetboogenco bahisaviator sinyal hilesinasıl gidilirdeneme bonusu veren sitelerbmw yedek parçaBağlama büyüsü